TERMENI ȘI CONDIȚII

DEFINIREA NOȚIUNILOR

Termenii și condițiile reprezintă un ansamblu de reguli, care reprezintă obligații pentru fiecare utilizator al Munci.ro În continuare “TC”

Munci.ro este o pagină web care afișează mai ales anunțurile ofertelor de muncă și de alt gen. În continuare “Munci.ro”

Dezvoltatorul portalului de muncă Munci.ro este societatea TRAFFIC DRIVER s.r.o., CUI: 24179205 înregistrată la Tribunalul Municipal din Praga - C 186037. În continuare “Dezvoltator”

Utilizatorul este orice persoană, care vizitează pagina pe domeniul Munci.ro și utilizează această pagină (citește, reacționează la anunțuri, postează anunțuri sau o folosește în orice alt mod posibil). În continuare “Utilizator”

Anunțătorul este persoana, care introduce pe Munci.ro oferte de muncă ori de alt gen. În continuare “Anunțător”

1 DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1 Prezentele condiții reglementează toate raporturile dintre Dezvoltator și toți Utilizatorii Munci.ro

1.2 Toate raporturile, care nu sunt reglementate de TC sau convenite în scris printr-un contract special dintre Dezvoltator și Utilizator, se ghidează după dispozițiile legale ale Republicii Cehe.

1.3 Contractele diferite între părțile contractante au prioritate în fața TC.

1.4 Fiecare Utilizator al Munci.ro are obligația să facă cunoștință cu TC, când utilizând Munci.ro este de acord cu TC și are obligația să se ghideze după acestea.

2 OBIECTUL SERVICIILOR DEZVOLTATORULUI

2.1 Anunțătorul are posibilitatea să achiziționeze anunțuri pe Munci.ro, condițiile de publicitate sunt individuale – mai ales în funcție de numărul de anunțuri și amploarea sublinierii acestora. Oferta de preț se poate obține la secția "Publicitate".

2.2 Dezvoltatorul își rezervă dreptul să șteargă fără compensație și în mod ireversibil anunțul plătit al Anunțătorului și anume în cazul în care va ieși la iveală, că acest anunț încalcă TC.

3 VERIDICITATEA INFORMAȚIILOR PREZENTATE

3.1 Utilizatorul se obligă să prezinte prin intermediul Munci.ro informace în exclusivitate adevărate și informații, care nu vor produce daune terților.

3.2 Utilizatorul se obligă să prezinte pe Munci.ro doar informații, care nu pot duce la confundarea lor cu o altă persoană, ofertă sau cerere de ofertă de muncă.

3.3 De veridicitatea informațiilor prezentate răspunde Utilizatorul, care a introdus aceste informații pe Munci.ro. Utilizatorul este de acord în mod expres cu faptul că Dezvoltatorul va păstra informațiile de înregistrare a datelor în sistemul, care duce în mod univoc la Utilizatorul concret.

3.4 Datele cu caracter personal ale Utilizatorului sunt tratate integral potrivit prevederilor Legii nr. 101/2000 rep. Prin aceasta nu este afectat dreptul Dezvoltatorului la utilizarea datelor acordate în acest sens de către Utilizator în modul următor: utilizarea în vederea marketingului în cadrul serviciilor Dezvoltatorului, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor Dezvoltatorului. Prin acordarea datelor sale cu caracter personal, Utilizatorul conferă Dezvoltatorului acordul cu acordarea acestor date către terți.

3.5 Utilizatorul este de acord, ca unele date acordate în legătură cu utilizarea Munci.ro să fie accesibile public.

4 CONDIȚII DE POSTARE A ANUNȚURILOR

4.1 Dezvoltatorul își rezervă dreptul să împiedice prezentarea mai ales a:

4.1.1 Informațiilor, care sunt în contradicție cu dreptul Republicii Cehe, normele etice și bunele moravuri.

4.1.2 Informațiilor cu subtext sexual, precum și ofertele de muncă sau muncă zilieră, care se referă la serviciile orientate sexual.

4.1.3 Ofertelor de muncă, în care Anunțătorul condiționează intermedierea muncii cu plata unei taxe de manipulare.

4.1.4 Ofertelor de muncă și muncă zilieră, care utilizează sisteme multi-level-marketing (MLM)

4.1.5 Informațiilor generale și comerciale privind produsele Anunțătorului în cadrul rubricilor de oferte de muncă și muncă zilieră (de ex. “ofer au pair”, “lăsați internetul să câștige” sau “contra cost fac”...), care au caracter de reclamă.

4.1.6 Prezentării mai multor poziții de muncă, muncă zilieră și a Utilizatorilor în cadrul textului unei singure poziții prezentate.

4.1.7 Informațiilor, care sunt prezentate în contradicție cu uzanțele și dispozițiile de completare a formularelor introductive (de ex. prezentarea de steluțe, sublinieri și a altor caractere în denumirea poziției)

4.1.8 Prezentării informațiilor cu privire la terți fără cunoștința acestora.

4.1.9 Informațiilor, care pot afecta bunul nume al societății ori a mărcii comerciale a Dezvoltatorului sau a altor persoane.

4.2 În caz de încălcare repetată a TC de către Utilizator, Dezvoltatorul își rezervă dreptul să împiedice acestui Utilizator să posteze anunțuri pe Munci.ro.

4.3 Anunțătorul se obligă să nu introducă pe Munci.ro un anunț identic înainte de expirarea a 14 zile de la prima introducere. Pentru precizare, de exemplu dacă Anunțătorul introduce de exemplu un anunț cu un anumit text în prima zi a lunii, este interzis, ca acest anunț identic să fie introdus pentru aceeași locație, înainte de data de 15 a aceleiași luni.

5 SPECIFICAȚIA ANUNȚULUI

5.1. Anunțul introdus de Anunțător este valabil timp de 14 zile. După expirarea acestor 14 zile, nu se va mai afișa Utilizatorilor în lista de oferte a Munci.ro

5.2. Oricând în decursul valabilității anunțului și după expirarea valabilității, anunțul de poate prelungi de fiecare dată în total pentru 14 zile.

6 RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE

6.1 Dezvoltatorul nu răspunde de posibila nefuncționalitate temporară a Munci.ro, serviciile de hosting pentru Dezvoltator le asigură societatea WEDOS hosting a.s.

6.2 Dezvoltatorul nu răspunde de orice daune apărute în consecința forței majore ori a defecțiunilor în afara echipamentului tehnic al Dezvoltatorului.

6.3 Dezvoltatorul nu răspunde de orice daune apărute prin acordarea de informații neadevărate sau incomplete ale Anunțătorului în anunțul postat.

6.4 De fiecare anunț afișat răsunde întotdeauna Anunțătorul, care a introdus acest anunț pe Munci.ro.

6.5 Orice utilizarea a cuprinsului afișat pe Munci.ro., sau a unei părți a acestuia în alt mod decât pentru propria necesitate, mai ales utilizarea sub formă de răspândire, copiere ori o altă prelucrare tehnică, este interzisă fără acordul demonstrat al Dezvoltatorului. Mai departe sunt interzise orice intervenții în cuprinsul tehnic sau textual al paginii din partea Uilizatorilor.

7 TRATAREA DATELOR ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1 Dezvoltatorul protejează datele cu caracter personal potrivit Legii 101/2000 rep., de protecție a datelor cu caracter personal și a principiilor cuprinse în directiva UE nr. 95/46/CE.

7.2 Prin clic pe tasta, care face parte din formularul pentru răspunsul la orice anunț, sunt de acord cu prelucrarea și păstrarea tuturor datelor mele cu caracter personal, pe care le acord prin intermediul Munci.ro. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate potrivit deciziei Comisiei UE din data de 15 iunie 2001 și a Legii 101/2000 rep. Aceste date le acord beneficiarului anunțului, care este menționat în fiecare anunț, în scopul exclusiv de intermediere a muncii, și anume pe perioada concursului, însă cel mult pe o perioadă de 1 an de la trimiterea lor. Puteți cere oricând Anunțătorului dat să șteargă ori să corecteze datele cu caracter personal.

7.3 Dezvoltatorul are dreptul să se adreseze Utilizatorului în vederea verificării corectitudinii datelor cu caracter personal acordate. Datele, la care va exista îndoiala justificată privind veridicitatea și corectitudinea, vor fi lichidate neîntârziat.

7.4. Dezvoltatorul este autorizat să folosească datele cu caracter personal acordate de Utilizator ori Anunțător în scopuri de marketing. Mai ales pentru trimiterea de oferte de afaceri sau de muncă prin intermediul SMS sau pe adresele de email ale Utilizatorilor ori a Anunțătorilor.

8 DISPOZIȚII FINALE

8.1 Dezvoltatorul este autorizat să schimbe unilateral sau să completeze oricând TC. Relația comercială dintre Dezvoltator și Utilizator se ghidează întotdeauna după TC în vigoare la data încheierii contractului de prestare servicii.

8.2 Prezentele TC sunt valabile și își fac efectul de la data de 3.5.2017.